інтернет-магазин Львова
(050) 370 37 55
(063) 341 70 17
polochka.magazin
1$ - 22,6 грн
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
joomla templates

Гарантійне обслуговування

Гарантійні зобов'язання не поширюються
 1. На програмні продукти, які поставляються разом з виробом, на які передбачені ліцензійні угоди для кінцевого користувача;
 2. На програмні продукти й інформацію, які не поставляються разом з виробом і встановлені, збережені або створені користувачем самостійно;
 3. На дані користувача, які зберігаються або отримані за допомогою виробу.

Користувач бере на себе відповідальність за своєчасне збереження важливих для нього даних та їх захисту. На перераховані нижче витратні матеріали (компоненти, які потребують періодичної заміни при експлуатації виробу) і приналежності виробу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу.

Для всіх видів виробів на елементи, які входять в стандартну комплектацію:

 1. на пульти дистанційного управління, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареї), зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої, картриджі, фільтри, штативи, змінні лампи;
 2. сполучні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури, заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів (диски, карти пам'яті та інші);
 3. манжети, ремені, шнури для перенесення, монтажні пристрої, інструмент, документацію, яка додається до виробу.

 

Право на гарантійне обслуговування втрачається в наступних випадках
 1. Якщо виріб, який призначено для особистих (побутових, сімейних) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності або інших потреб, які не відповідають його прямому призначенню;
 2. у разі порушення правил і умов експлуатації та установки вироби, які описані в Інструкціях з монтажу та експлуатації;
 3. Якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту;
 4. Якщо дефект спричинений зміною конструкції, схеми виробу або базового програмного забезпечення, яке було здійснено не працівниками сервісного центру виробника ;
 5. Якщо серійний номер, який знаходиться в пам'яті виробу змінений, стертий або не може бути встановлений;
 6. Якщо відсутні або порушені пломби або стікери, встановлені Продавцем і Виробником;
 7. Якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасними випадками, навмисними або необережними діями споживача або третьої особи;
 8. Відсутні або пошкоджені у вироби виробничі маркування (назва моделі, серійний номер, номер партії тощо);
 9. Якщо знайдені пошкодження викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, або дією екстремальних температур;
 10. Наявності електричного або механічного пошкодження електричних контактів, з'єднань, радіоелементів;
 11. Наявності термічного пошкодження виробу і його складових частин;
 12. Якщо потрібно технічне обслуговування, чищення (аудіо-, відео головок, механічних приводів та ін);
 13. Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених під час продажу характеристик.

 

Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування не поширюється на такі недоліки
 1. Механічні пошкодження, які виникли після передачі товару споживачеві;
 2. Пошкодження, спричинені недбалим, неакуратним використанням і недотриманням правил догляду за виробом;
 3. Природний знос елементів у випадках перевищення зазначених норм експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів;
 4. Пошкодження або ненормальне функціонування виробу викликано:
 5. збоями або невідповідністю стандартам параметрів мереж живлення, телекомунікаційних, кабельних та інших побічних зовнішніх чинників;
 6. використанням нестандартних та / або неякісних витратних матеріалів, приладів, запасних частин, елементів живлення, носіїв інформації різних типів, програмних продуктів, які не були поставлені, або рекомендовані виробником;
 7. дією програм, наприклад вірусів і т.п.

 

Налагодження та установка

Налагодження та установка (збір, підключення, тощо) вироби, які описані в документації, яка надається до нього, можуть бути використані як самим користувачем, так і фахівцями відповідного профілю.
Якщо в інструкції користувача є попередження про необхідність встановлення кваліфікованими фахівцями, Вам потрібно скористатися послугами таких фахівців, що мають сертифікат на проведення подібних робіт, і забезпечити умови для правильної установки виробу і його доступності для обслуговування. При цьому особа (організація), яке встановило виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки. Просимо Вас звернути увагу на значимість правильного встановлення вироби як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від фахівця з установки внести всі необхідні відомості про встановлення Вашого виробу в гарантійний талон.

Налагодження та установка (збір, підключення, тощо) вироби, які описані в документації, яка надається до нього, можуть бути використані як самим користувачем, так і фахівцями відповідного профілю.
Якщо в інструкції користувача є попередження про необхідність встановлення кваліфікованими фахівцями, Вам потрібно скористатися послугами таких фахівців, що мають сертифікат на проведення подібних робіт, і забезпечити умови для правильної установки виробу і його доступності для обслуговування. При цьому особа (організація), яке встановило виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки. Просимо Вас звернути увагу на значимість правильного встановлення вироби як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від фахівця з установки внести всі необхідні відомості про встановлення Вашого виробу в гарантійний талон.

 

Відповідальність сторін

Інтернет магазин Polochka знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену реалізованої підприємством технікою людям, домашнім тваринам, чи майну у випадках, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за будь-який збиток, непрямі, випадкові збитки або збитки, які випливають як наслідок, включаючи економічні і нематеріальні втрати, втрату прибутку, доходів, інформаційних даних, пов'язаних з пошкодженням чи неможливістю експлуатації продукції.

* Під безкоштовним сервісним обслуговуванням розуміється повністю безкоштовне для споживача усунення недоліків (дефектів) вироби, які виникли з вини виробника, але за умови дотримання умов гарантії. У гарантійному обслуговуванні може бути відмовлено, якщо в ході діагностики (діагностика може проходити кілька днів) буде виявлено, що поломка виникла в результаті здійснення і впливу дій, перелічених у розділі 2 даних умов гарантійного обслуговування клієнтів.

 

РЕКЛАМА